Xử lý viện trợ

  • processing aid introductions

    giới thiệu viện trợ xử lý

    Chất trợ chế biến PVC Chất hỗ trợ chế biến là copolyme acrylic / MMA được sử dụng trong các hợp chất để hỗ trợ quá trình tổng hợp PVC và hoàn thiện bề mặt và rất quan trọng đối với cấu trúc tế bào của các bộ phận có bọt cứng. Kiểm soát độ đàn hồi nóng chảy là rất quan trọng đối với nhiều loại gia công PVC, chẳng hạn như ép đùn và gia công. Độ đàn hồi nóng chảy cao là yêu cầu chính trong các sản phẩm xốp cứng được sử dụng thay thế cho ván gỗ dày, chẳng hạn như khuôn gạch và khuôn trang trí. Trong khi nói chung là acrylic, thì hóa chất ...